Stjórn BHM

Hlutverk stjórnar er að fylgja eftir lögum, samþykktum og stefnu BHM og vera í fyrirsvari fyrir bandalagið út á við.

Stjórn tekur ákvarðanir um öll mál er varða daglega starfsemi bandalagsins í samræmi við lög þess og stefnuskrá. Hún gerir formannaráði grein fyrir störfum sínum og ber undir það mikilvæg stefnumótandi mál. Stjórn kemur saman hálfsmánaðarlega.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur BHM. Framkvæmdastjóri er Erna Guðmundsdóttir.

 Stjórn BHM
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður, Fræðagarður
Gyða Hrönn Einarsdóttir, varaformaður, Félag lífeindafræðinga
Alda Hrönn Jóhannsdóttir, Stéttarfélag lögfræðinga
Guðfinnur Þór Newman, ritari, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga
Þorkell Heiðarsson, Félag íslenskra náttúrufræðinga
Michael Dal, gjaldkeri, Félag háskólakennara
Laufey Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
 
 Varamenn:
 Þóra Sigfríður Einarsdóttir, Sálfræðingafélag Ísland
 Hanna Dóra Másdóttir, Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins