Stjórn BHM

Hlutverk stjórnar er að fylgja eftir lögum, samþykktum og stefnu BHM og vera í fyrirsvari fyrir bandalagið út á við.

Stjórn tekur ákvarðanir um öll mál er varða daglega starfsemi bandalagsins í samræmi við lög þess og stefnuskrá. Hún gerir formannaráði grein fyrir störfum sínum og ber undir það mikilvæg stefnumótandi mál. Stjórn kemur saman hálfsmánaðarlega.

Stjórn ræður framkvæmdastjóra sem annast daglegan rekstur BHM. Framkvæmdastjóri er Erna Guðmundsdóttir.

 Stjórn BHM
Þórunn Sveinbjarnardóttir, formaður, Fræðagarður
Michael Dal, varaformaður, Félag háskólakennara
Gyða Hrönn Einarsdóttir, Félag lífeindafræðinga
Þorkell Heiðarsson, Félag íslenskra náttúrufræðinga
Laufey Elísabet Gissurardóttir, Þroskaþjálfafélag Íslands
Aðalheiður Jóhannsdóttir, Félag prófessora við ríkisháskóla
 
 Varamenn:
 Kjartan Hreinsson, Dýralæknafélag Íslands
 Kristmundur Þór Ólafsson, Félag íslenskra félagsvísindamanna