• BHM-KRABBAMEINSF+eLAGI+E-05

Veikindi

Fjarvera frá vinnu vegna veikinda

Starfsmenn eiga almennt rétt á launum í veikindum eftir því sem kveðið er á um í  lögum eða samið er um í kjarasamningi. Eftir að rétti til launa í veikindum sleppir hjá vinnuveitenda getur félagsmaður átt rétt á greiðslum frá sjúkrasjóðum BHM og/eða frá almannatryggingakerfi. 

Veikindaréttur er mismunandi eftir því  hvort starfsmaður er opinber starfsmaður eða vinnur á almennum vinnumarkaði:

Veikindaréttur hjá ríki og sveitarfélögum

Starfsmaður sem ráðinn er til starfa á mánaðarlaunum í kjarasamningi í a.m.k. 2 mánuði skal halda launum svo lengi sem veikindadagar hans, taldir í almanaksdögum, verða ekki fleiri á hverjum 12 mánuðum en hér segir:

 Starfstími  Fjöldi daga
 0-3 mánuðir í starfi  14
 Næstu 3 mánuðir  35
 Eftir 6 mánuði  119
 Eftir 1 ár  133
 Eftir 7 ár  175
 Eftir 12 ár  273
 Eftir 18 ár  360

Við útreikning á veikindarétti er horft til fjölda veikindadaga síðustu 12 mánuði og sá fjöldi dreginn frá rétti starfsmanns.  Til starfstíma (starfsaldurs) telst samanlagður starfstími hjá stofnunum ríkis, sveitarfélaga og hjá sjálfseignarstofnunum sem kostaðar eru að meirihluta til af almannafé.    

Fjarvera vegna veikinda barna

Foreldri hefur heimild til að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga (96 vinnustundir) á hverju almanaksári vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri.

Launagreiðslur í veikindum

Sé starfsmaður á föstum launum (fastlaunasamningi) fær hann sín föstu laun greidd hvort sem veikindin vara í eina viku eða lengur. Sjá nánar um launagreiðslur í veikindum.

Ítarefni: Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningum og lögum

Veikindaréttur á almennum vinnumarkaði

Á almennum vinnumarkaði er lágmarksveikindaréttur samkvæmt lögum 2 dagar fyrir hvern unninn  mánuð. Eftir eitt ár í starfi er veikindaréttur 1 mánuður, eftir 3 ár í starfi er rétturinn 1 mánuður á fullum launum og 1 mánuður á dagvinnulaunum og eftir 5 ár í starfi 1 mánuður á  fullum launum og 2 á dagvinnulaunum.  Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningum aðildarfélaga BHM við SA er viðtækari en kveðið er á um í lögum og er sem hér segir:

 Starfstími  Fjöldi daga
 Á 1. ári í starfi  2 dagar fyrir hvern unninn mánuð
 Eftir 1 ár  2 mánuðir
 Eftir 5 ár  4 mánuðir
 Eftir 10 ár  6 mánuðir

Veikindi teljast í virkum stundum/dögum eða í væntanlegum stundum/dögum skv. vinnuskipulagi. Laun greiðast þó ekki lengur en ráðningu er ætlað að standa.

Fjarvera vegna veikinda barna

Foreldri hefur heimild til að vera frá vinnu í samtals 12 vinnudaga á hverjum 12 mánuðum vegna veikinda barna sinna undir 13 ára aldri. Fyrstu 6 mánuði í starfi er þessi heimild tveir dagar fyrir hvern unninn mánuð. 

Ítarefni: Veikindaréttur samkvæmt kjarasamningum og lögum

  • Lög nr. 19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og launa vegna sjúkdóms- og slysaforfall